Välj en konferenslokal för mer information

Övre våningen

1.Kattegatt (Hela) 2.Kattegatt A
3.Kattegatt B 4.Bibliotek 1
5.Bibliotek 2  

Nedre våningen

6.Sand (Hela) 7.Sand A
8.Sand B 9.Sand C
10.Bryggan (Hela) 11.Bryggan A
12.Bryggan B 13.Bryggan C
14.Stranden (Hela) 15.Stranden A + B
16.Stranden A 17.Stranden B
18.Stranden C